Utrinek predaje v Splošni bolnišnici Trbovlje – za www