Aleksander Merlo in Robert Smrdelj, zupan obcine Pivka