mag. Tine Pust in Mirella Miksic, Zivljenjska zavarovalnica Vita