Letno poročilo 2021

Leto 2021 so zaznamovali preventivni ukrepi povezani z epidemijo, kar se je poznalo tudi na delovanju društva Slojenčki. Prilagajali smo se razmeram in iskali varne načine delovanja. Ne glede na vse, smo pri tem bili kar uspešni.

Za delovanje društva je bila v letu 2021 pomembna prelomnica, da smo pridobili status NVO v javnem interesu, kar je veliko priznanje našim aktivnostim in nam bo omogočalo tudi kandidiranje na javnih razpisih za razvoj programov in pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine.

Predaj donacij je bilo nekoliko manj, kot bi si želel, zato pa smo se toliko bolj posvetili načrtovanju za prihodnje leto.

Pripravljani smo se na akcije, ki jih bomo izvedli v 2022 – barvanje oddelka za mamice z novorojenčki v Postojni (v sodelovanju z JUB), zbiranje denarja za nakup EKG aparatov (v sodelovanju z McDonald’s), za nakup grelnih gnezdec in oksimetrov (v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav) in zbirali ideje za realizacijo donacij NLB Vite, Addico banke in nekaterih drugih podjetij in posameznikov.

Kljub omejitvam in skrbi za zdravje smo varno izvedli nekaj pomembnih donacij s pomočjo družbe T – 2.

V prilogi popolno vsebinsko letno poročilo 2021.